Kategorier
Besiktning

OVK-besiktning till era lokaler i Göteborg

Bra ventilation i era lokaler i Göteborg är så viktigt. För att vara säker på att ventilationssystemet är fullgott så måste man göra en OVK-besiktning.

En OVK-besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, är ett krav på många byggnader i Göteborg. Bra ventilation är mer än att bara öppna fönstret för att vädra en gång om dagen. Ventilationen ser till så att luften regelbundet byts ut. Den ser också till så att inomhusklimatet är bra. Det gör att ni kan undvika fuktskador.

Bra ventilation är viktigt för hälsan och miljön. Det är därför viktigt att ni inte försummar detta, utan alltid ser till att den håller god standard. En OVK-besiktning utförs av en certifierad besiktningsman. Ni får såklart en rapport på hur det står till med er ventilation, men också information om hur ni kan förbättra er energiåtgång från ventilationen.

Det är sådana småsaker som står och tickar, sådant som man inte tänker på varje dag. Men ventilationen kan verkligen vara en energitjuv om den inte är optimerad. Det är därför alltid en fördel att göra en OVK-besiktning för att se till så att ni har det allra bästa alternativet.

En OVK-besiktning är fastighetsägarens ansvar

Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att se till så att lokalerna har den bästa sortens ventilation, och att det är en säker plats att vistas på för alla. Det betyder att bostadsrättsföreningen, hyresvärden och den privata villaägaren alla måste se till så att denna besiktning sker. Vid problem måste dessa åtgärdas på en gång, och även det är fastighetsägarens ansvar.

Ni ska göra en besiktning innan ni sätter igång ventilationen första gången. Det är för att säkerhetsställa att ingenting har missats eller blivit fel. En felmonterad ventilation kan faktiskt orsaka stora problem. Så det är viktigt att allt är rätt gjort. Det är också viktigt att ventilationen inte innehåller några föroreningar som kan spridas runt i byggnaden.

Instruktioner för ventilationen måste vara synliga för alla. Er besiktningsman kan sedan tala om för er när det är dags för nästa besiktning. Det kan vara om 3 eller 6 år. Det är de vanligaste intervallen. Med regelbundna kontroller av ventilationen kommer ni alltid att andas lätt och må bra inomhus.

Här nedan kan du hitta mer information samt tips om OVK-besiktning på webbsida: ovkbesiktninggöteborg.se