Kategorier
Bygg

Takläggare i Dalarna med ett brett utbud av taktjänster

Ska ni lägga om taket? Funderar ni på att byta taktyp? Ta då hjälp av en kunnig takläggare i Dalarna så att det blir rätt redan från början. Här är några tips.

En takomläggning kräver noggrann planering för att den ska bli riktigt bra. Vill ni dessutom byta taktyp kan ni även behöva ansöka om ett bygglov. Men det finns takläggare som kan bistå med bygglovsansökan och då brukar det gå snabbare. Detta eftersom de vet vad myndigheten efterfrågar och även förstår myndighetsspråk.

Takläggaren kan också komma med förslag på lämpliga material som passar både konstruktionen och stilen på huset, samt förklara dess för- och nackdelar. Vissa takmaterial kräver nämligen en viss taklutning för att de ska kunna leda bort vatten medan andra är väldigt tunga och det är inte säkert att takstolarna klarar tyngden.

Jämför priser mellan olika takläggare

Vill ni ha hjälp med takläggning i Dalarna ska ni först kontakta några olika takläggare och ta in offerter. En seriös takläggare kommer alltid ut på ett kostnadsfritt besök och besiktigar taket. Annars går det inte att lämna en korrekt offert. Be att få offerten specificerad så att ni klart och tydligt ser hur mycket det kommer att kosta.

Vissa takläggare har tillgång till egen byggnadsställning eller skylift medan andra hyr in detta. Hyrkostnaden måste ni som kund då betala och ni ska därför alltid fråga om detta så att det inte sedan kommer som en dyr överraskning. Innan takomläggningen påbörjas måste ni också skriva ett ordentligt avtal.

Kategorier
Bygg

Bygglogistik förbättrar flödet

En byggplats blir lätt ganska rörig med materialleveranser som kommer och avfall som ska avlägsnas. Därför satsar många på en god bygglogistik som lösning.

Logistik är ett ämne som kan gälla väldigt många olika områden. Det handlar om hur något förflyttar sig från en plats till en annan, och kan lika gärna handla om hämtning av barnen som flygtrafik. Och ett område inom logistik är bygglogistik. Logistiken som behövs för att material ska nå hantverkare på en byggplats och att avfall ska lämna byggplatsen.

Idag är det fler och fler som satsar på bygglogistik på sina byggplatser, oavsett om bygget är större eller mindre. Anledningen är att man bland annat vill nå något som man inom detaljhandeln kallar för just-in-time. Man vill få material och verktyg till platsen precis när de ska användas och varken tidigare eller senare.

Bättre ekonomi med bygglogistik

Ju mer man kan nå just-in-time, desto bättre ekonomi blir det i företaget. Och det kan innebära att man har en hel del lösningar inom området bygglogistik. Företag som exempelvis Rejcab arbetar dagligen med byggplatser som söker de förenklingar och förbättringar som bygglogistik kan erbjuda. Ända från planering av infartsvägar till sortering av avfall.

Inom bygglogistik kan man få hjälp med en stor mängd av tjänster och allt handlar inte om just-in-time utan även om att man ska använda kvalificerad personal till det som de gör bäst. De ska inte stå och vänta på en lastbrygga, för att en leverans är på väg. Eller behöva köra akut för att köpa in ett paket spik.