Kategorier
Juridik

Få kompetent stöd vid vårdnadstvist

Om du och din partner har bestämt er för att gå skilda vägar och har barn tillsammans så är säkerligen vårdnaden något som kommit upp till diskussion. Sök stöd från advokat vid vårdnadstvist.

Vid en skilsmässa eller separation är det många saker som man behöver diskutera och komma överens om. Vem ska bo kvar i det som var det gemensamma hemmet? Hur ska egendomarna delas upp? Har man barn tillsammans så är en viktig fråga hur man ska dela upp vårdnaden. Ibland går detta att enas om smidigt och utan konflikt, vilket förstås är det ideala för alla. Finns det samarbetsproblem sedan tidigare och mycket känslor som florerar kan det vara svårt att komma fram till en lösning som båda kan vara nöjda med.

Kan man inte enas om vårdnaden hamnar man i en vårdnadstvist, vilket kan vara en uppslitande upplevelse för alla parter. För att underlätta och få hjälp med att komma fram till en lösning kan man ta kontakt med en advokatfirma med erfarenhet och kompetens gällande vårdnadstvister.

Vid en vårdnadstvist är det barnets bästa som är viktigast

Vid en vårdnadstvist är det viktigt att komma ihåg att det är utifrån barnets bästa man ska komma fram till en lösning. Har ni som föräldrar hamnat i vårdnadstvist har ni förmodligen olika åsikter om vad som är just barnets bästa. En advokatbyrå specialiserad på familjerättsliga ärenden har koll på vilka rekommendationer som finns gällande vårdnad om barn och vilka rättigheter du har. En kunnig advokat kan bistå med stöd hela vägen genom vårdnadstvisten.

Kategorier
Juridik

Vårdnadstvist – att få det bästa för barnen i Göteborg

En vårdnadstvist är svår för alla parter. Det svåraste är kanske för barnen som inte kan göra något. Tar man hjälp av en erfaren advokat med verksamhet i Göteborg så kan det bli lite lättare.

Det är viktigt att anlita en advokat som är van vid att hantera vårdnadstvister eftersom det är en väldigt speciell situation med mycket känslor inblandade. Här är det inte en fråga om pengar eller ägodelar utan om unga människors framtida liv.

Anledningarna till att man inte lyckats fortsätta leva tillsammans och ta hand om sina barn gemensamt kan vara många. Båda föräldrarna är oftast djupt fästa vid sina barn och vill finnas där för dem.

Hur man då ska ordna det på bästa sätt, när man inte lever tillsammans, kan vara svårt att lösa. Då behöver man hjälp att hantera det med en advokat som arbetar med vårdnadstvist i Göteborg.

En advokat med medkänsla och erfarenhet av vårdnadstvist blir ett stöd

En vårdnadstvist avslutas med en dom som fastställer hur vårdnaden ska fördelas mellan barns biologiska föräldrar. Det är en lång process och föräldrarna kan vara djup oeniga om hur det ska ordnas.

Har man en advokat som verkligen kan sätta sig in i situationen och se vad som är bäst för barnen, så har man kommit en bra bit på väg. Man får stöd under hela processen och man har någon som arbetar för att det ska lösa sig. Genom erfarenhet av liknande processer och stort kunnande hittar man de argument som behövs.

Kategorier
Juridik

Vad händer när man slutar vara sambo

De flesta har nog hört talas om sambolagen. Man vet att den beskriver vad som händer ekonomiskt när man separerar. Vem som ska ha vad. Men vad innebär den egentligen mer rent konkret?

När lagen kom pratades det generellt om att det blev som att vara gifta. Att den liknade äktenskapslagen och att allt delas lika. Något som inte stämmer. Ta till exempel Nina och Anders. De hade varit sambo i 13 år när de bestämde sig för att bryta upp. Ett gemensamt beslut som ändå gjorde ont.

Huset de bodde i hade gått i arv i Anders familj. När Nina flyttade in hade det varit i dåligt skick. De renoverade tillsammans och på grund av sambolagen räknade Nina med att huset skulle delas. Precis som de varit gifta. Men så var inte fallet. Anders bodde i huset innan hon flyttade in. Det spelade ingen roll att hon stått för alla dagliga inköp och vissa räkningar medan han gjort inköpen till renoveringen. Hon kände att det hon betalat inte räknades.

Ta hjälp innan allt rasar

Trots att det bar emot att vända sig till utomstående bokade Nina en tid hos en jurist. Hon behövde rådgivning och kunskap om vad som egentligen gällde i hennes fall.

Genom juristen fick hon lära sig att detsamma gällde för andra egendomar. Därför var bilen, som hon köpt för egna pengar, hennes. Detsamma gällde den aktieportfölj som hon fått av sin far, vilket gladde henne. Men hon hade lärt sig en läxa att ta med sig i framtiden. Läs mer om bodelning på denna sida: svenskbodelning.se