Kategorier
Annat

Viktigt att anlita en certifierad elektriker

Ibland kan man behöva uppdatera elsystemet hemma. Gamla kablar kan behöva bytas ut eller en ny tillbyggnad få kablar och uttag installerade. Då gäller det att anlita rätt slags elektriker.

Det är få eller näst intill inga elarbeten som man själv får utföra enligt lag. Detta eftersom el är komplicerat och kräver rätt kunskap. Blir det fel kan farliga olyckor inträffa och även bränder starta, vilket kan få till följd att hela fastigheten brinner ned.

Feldragna eller uttjänta elkablar är faktiskt en av de vanligaste orsakerna till bränder och att hus brinner ned. För att hemförsäkringen ska gälla måste arbetet utföras av en behörig elektriker. Man ska alltså inte dra sig för att anlita en elektriker även för de lilla uppdragen, som exempelvis att installera extra uttag i köket eller montera utomhusbelysning.

Upprätta ett ordentligt avtal

Det är viktigt att den elektriker man anlitar är certifierad. På elsäkerhetsverkets hemsida kan man enkelt söka på olika företag och kontrollera att de finns regisserade och har rätt behörighet att utföra elarbeten. Som alltid då man anlitar hantverkare kan det vara bra att ta in offerter och referenser från några olika företag för att jämföra.

Annars är bästa sättet att hitta skickliga elektriker i Uppsala, nästan alltid genom att fråga vänner och familj om rekommendationer. Det är viktigt att man skriver ett ordentligt avtal med den elektriker som man väljer, där det framgår vad som ska göras och vad det kommer att kosta, samt när installationerna ska vara färdiga.